• Prijatie agentúry za pozorovateľa BTL

    Naša agentúra bola 28. februára prijatá za pozorovateľa BTL http://btlka.sk/.

    BTL komunikačná asociácia

    Občianske združenie BTL komunikačná asociácia („BTLka") vzniklo v lete 2011 s cieľom vytvoriť spoločnú platformu pre agentúry pôsobiace v oblasti eventman...

    Read More