Event management

Váš event, vaša radosť
img

Event management, to je česanie, triedenie, hľadanie obrovského množstva informácii a manévrovanie s nimi. Najkvalitnejšou prezentáciou každej eventovej agentúry je zrealizovať event tak, aby bol hodný zapamätania. Naša agentúra ovláda kompletnú problematiku event managementu, profesionálnu znalosť jednotlivých oblasti a segmentov, ktorých výsledkom sú eventy ušité priamo na mieru klienta.

Patríte medzi klientov, ktorým záleží na príprave a realizácii vášho eventu, aby naplnil vaše predstavy, požiadavky a štandardy vašej firmy? Odpovedzte nám na pár dôležitých otázok ešte pred absolvovaním prvého stretnutia. Z vašich odpovedí sa dozvieme množstvo informácií na základe ktorých, už prvotné vypracovanie návrhu pre váš event môže byť presne cielene a kvalitne pripravené k ďalšiemu jednaniu.

 • Ako sa volá vaša spoločnosť a čo je jej hlavným predmetom podnikania?
 • Čo má byť hlavným cieľom – posolstvom vášho eventu?
 • O aký druh eventu máte záujem? Jedná sa o kongres, konferenciu, teambuilding, VIP party, koncert, event pre vašich partnerov, výročie firmy, alebo iná udalosť?
 • Viete nám poskytnúť profil vašej spoločnosti, respektíve profil klientov, ktorým bude event adresovaný? Napríklad vekové rozpätie, pomer muži-ženy, oblasť zamerania, úroveň v rámci hierarchie firmy, či vzťah k firme?
 • Aký rozpočet máte stanovený pre váš event?
 • Za aký čas potrebujete mať spravovaný návrh eventu?
 • Viete nám poskytnúť ďalšie informácie, ktoré by mohli byť v tejto fáze pre nás užitočné?
 • Aké oblasti je potrebné na vašom evente dostať do popredia a ktoré naopak vynechať?
 • Aké eventy realizovala vaša spoločnosť v minulosti , na aké témy, v akom prostredí, s akým programom?

stratégia

dokonalým plánovaním eventu vám vytvoríme zážitok hodný zapamätania

inovácie

podporujeme aktuálne trendy moderných eventov a zlepšujeme komunikačnú platformu

efektivita

dosiahneme vami očakávaný výsledok s efektívnym rozpočtom

spätná väzba

vyhodnocujeme dopad eventu a reakcie na ciele, ktoré si klient stanovil

event marketing

 • zážitok

  Osobne prežitý zážitok pôsobí na klienta omnoho účinnejšie ako vnímanie tej istej situácie klasickou formou.

 • interkativita

  Interaktívna a individuálna komunikácia firmy so zákazníkom prináša klientovi veľmi vysokú úroveň vzájomných vzťahov.

 • proces

  Jedinečnosť a kreativita pomôže zákazníkom sa nechať pohltiť novými zážitkami a na chvíľu nemyslieť na bežné povinnosti

 • cieľ

  Firemným eventom dosiahneme naplnenie zvolených marketingových cieľov tak, aby boli emócie zákazníkov hodne zapamätania

Napíšte nám