• +421 911 656957
  • sakmarpro@sakmarpro.com

Deň: 21. apríla 2016

Prijatie agentúry za pozorovateľa BTL

Naša agentúra bola 28. februára prijatá za pozorovateľa BTL http://btlka.sk/. BTL komunikačná asociácia Občianske združenie BTL komunikačná asociácia („BTLka") vzniklo v lete 2011 s cieľom vytvoriť spoločnú platformu pre agentúry pôsobiace v oblasti eve...

Read More